Co to jest ślub konkordatowy?

slub-konkordatowy.jpg

Wiele par młodych, decydując się na ślub, zastanawia się, co to właściwie znaczy ślub konkordatowy i jak się do niego przygotować. Odpowiedź jest bardzo prosta. Ślub konkordatowy to ślub kościelny, w wyniku którego zostajecie małżeństwem w świetle prawa polskiego i kościoła katolickiego.

Kto może wziąć ślub konkordatowy?

Zgodnie z przepisami i zasadami ustalonymi przez kościół, ślub konkordatowy mogą zawrzeć osoby pełnoletnie, niespokrewnione ze sobą w linii prostej, pary niebędące rodzeństwem oraz osoby, które nie są ze sobą spowinowacone. Takie same warunki obowiązują także przy ślubie cywilnym, więc warto być ich świadomym.

W kwestii wieku możliwe są pewne odstępstwa. Ślub konkordatowy lub cywilny może wziąć kobieta, która ukończyła 16 lat, jednak wymagana jest w tym przypadku zgoda sądu. Podobnie jest w przypadku osób, które łączy stosunek spowinowacenia, lecz mimo to chcą wziąć ślub. Konieczne jest wówczas także wyrażenie zgody przez instytucje sądowe.

Niezbędne dokumenty

Planowanie ślubu i wesela wymaga zgromadzenia dokumentów, które dotyczą obojga osób. Podczas wizyty w parafii jednego z narzeczonych, gdzie ma się odbyć ślub, konieczne jest przedstawienie zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego. Stwierdza ono, że nie ma przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego. Na tej podstawie ksiądz może poczynić dalsze kroki organizacyjne.

Przygotowania do ślubu wiążą się ze skompletowaniem świadectwa chrztu i bierzmowania obojga narzeczonych. Oprócz tego konieczne jest dostarczenie zaświadczenia o ukończeniu nauk przedmałżeńskich i dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w zajęciach w poradni rodzinnej. Dodatkowo na około miesiąc przed ślubem i weselem sporządzany jest przez księdza protokół przedślubny.

Finalizacja małżeństwa

Najczęściej w dniu ślubu podpisywany jest akt małżeństwa. Ostatnie formalności związane z organizacją ślubu dotyczą sporządzenia stosownego oświadczenia przez księdza, które wymaga podpisu małżonków, świadków oraz samego duchownego.