Jak zorganizować ślub konkordatowy?

Organizacja ślubu to niemałe przedsięwzięcie, w które oprócz narzeczonych, zaangażowanych jest mnóstwo innych osób. Z wydarzeniem tym związanych jest szereg decyzji, które trzeba podjąć już tak naprawdę na etapie zaręczyn. Jedna z takich kwestii to chociażby ustalenie, na jaki rodzaj zawarcia małżeństwa zdecydujecie się: będzie to ślub konkordatowy czy może ślub cywilny?

Co to jest ślub konkordatowy?

Wiele osób często zadaje sobie pytanie, co kryje się pod pojęciem „ślub konkordatowy”. Odpowiedź jest bardzo prosta. To ślub kościelny lub inaczej wyznaniowy, udzielany przez kapłana w świątyni, przed Bogiem, świadkami i bliskimi narzeczonych. Mogą go wziąć osoby pełnoletnie, niebędące w innych związkach małżeńskich, niespokrewnione ze sobą w linii prostej i niebędące rodzeństwem. Para nie może być także ze sobą spowinowacona, jak również nie może pozostawać w stosunku przysposobienia.

Wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego

Organizacja ślubu wiąże się z wizytą narzeczonych w Urzędzie Stanu Cywilnego po to, by złożyć oficjalnie wszystkie niezbędne dokumenty. Należy jednak mieć na uwadze, żeby wstrzymać się z odwiedzinami tej instytucji i wybrać się tam nie szybciej, niż na 6 miesięcy przed wyznaczonym terminem ślubu. Dlaczego jest to istotne? Ponieważ zaświadczenie wydane przez urzędnika USC ważne jest tylko przez pół roku od daty wystawienia. Aby wziąć ślub konkordatowy, musicie oboje przedłożyć stosowne oświadczenia u księdza, których zadaniem jest m.in. potwierdzić brak okoliczności wyłączających zawarcie Waszego małżeństwa.

Warto wiedzieć

Jeśli w toku przygotowań przed uroczystością pojawią się jakiekolwiek wątpliwości związane z dokumentami wymaganymi przez urząd lub księdza, nie bójcie się zapytać. Pracownicy placówki po zapoznaniu się z Waszą sytuacją określą jakie kroki, w jakiej kolejności i w jakich terminach powinniście wykonać, by dopiąć wszystkie formalności związane z organizacją ślubu.